Tripode-learning

Tripode opleiden

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


E-learning platform

Dit is het e-learning platform van Tripode. E-learning is een onderdeel van

Tripode Blended Learning (TBL)

De cursussen bestaan uit twee onderdelen. E-learning en een hele trainingsdag of twee trainingsdagdelen. E-learning en training kunnen separaat besteld worden.

TRIPODE BLENDED LEARNING (TBL)

TBL is een totaalconcept bestaande uit een ’blend’ van klassikaal onderwijs, trainingen, coaching, coaching on the job, workshops, intervisie en e-learning.

Voor elke situatie wordt de best passende mix samengesteld.

 

Tripode

Tripode is een opleider, zorgaanbieder en adviseur in de zorg en biedt ondersteuning aan mensen met autisme én hun omgeving.

Tripode richt zich met haar dienst 'opleiden' op professionals die te maken hebben met mensen met autisme. Tripode vervult nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

Meer informatie: www.tripode.nl

 

CRKBO erkend

Tripode is als Opleidingsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daamee heb je de zekerheid dat je te maken hebt met een opleider die voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. In deze kwaliteitscode zijn beginselen opgenomen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Hieruit volgt dat trainingsactiviteiten van Tripode zijn vrijgesteld van BTW.

 

www.tripode-learning.nl