Aftrap » 0-formulier

0-formulier

Met het 0-formulier wordt de beginsituatie van cursusdeelnemers in kaart gebracht. Het is ontworpen voor alle cursussen en trainingen van Tripode, dus niet alleen voor e-learning.

Met het 0-formulier verstrekt u als (mogelijke) cusus-deelnemer relevante persoonsgegevens. Tevens dient het ter voorbereiding op de cursus voor u als cursist en voor de docent(en). U formuleert zo concreet mogelijk wat u wil leren met het oog op te verwerven competenties. De vragen worden verduidelijkt met de beschrijving van een casus.

Onderstaand 0-formulier is, afhankelijk van de gemaakte afspraken, bedoeld als:

a. inschrijving voor een cursus of training, of voor

b. een oriëntatie op de gewenste inhoud van een cursus.