Aftrap » Trainingen » Socratische Dialoog

Socratische Dialoog

met mensen met autisme

 

een blend van e-learning en een

eendaagse training

Open inschrijving

Training maximaal 10 deelnemers

Blend van e-learning en eendaagse training

Data: in overleg met cursisten

Locatie: diverse locaties

Incompany training is mogelijk

E-learning                                        €   60,00 p.p.

E-learning + eendaagse training:     € 180,00 p.p.

Training is inclusief lunch.


Socratische Dialoog

De socratische gespreksmethode is gebaseerd op de vraaggesprekken van Socrates. Een heldere directe gespreksvorm waarin vragen centraal staan en oordelen worden opgeschort. Het socratisch gesprek gaat over langzaam denken, goed luisteren en vragen stellen. Niet zeggen wat de cliënt moet doen, maar samen de context verkennen en oplossingen zoeken.
Ervaringen van mensen met ASS, begeleiders en ouders maken duidelijk dat deze manier van werken positief is voor de onderlinge relatie en onmacht en frustratie voorkomt.
De cursus ‘Socratisch Communiceren met personen met een ASS’ is een variant op de klassieke manier van socratisch communiceren. De ‘methode’ is aangepast aan de doelgroep normaal begaafde en/of licht verstandelijk beperkte personen met een autismespectrumstoornis.

Doelgroep

De training is bedoeld voor beroepsbeoefenaars die werken met personen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale of hoge begaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.

 

Doelen

  • In staat zijn te beoordelen of een socratisch gesprek gewenst is.
  • In staat zijn een juiste houding aan te nemen.
    De techniek van doorvragen machtig zijn.
  • Een socratisch gesprek kunnen voorbereiden.
  • Een socratisch gesprek kunnen voeren.

Inhoud

E-learning
Technieken van socratische gespreksvoering
Aan de hand van 6 studietaken leer je stapsgewijs de technieken van socratische gespreksvoering en het voorbereiden van een socratisch gesprek voor de eigen praktijk.
De uitgevoerde opdrachten worden van feedback voorzien door de docent(en) die je ook in de training tegen komt.
Waar en wanneer je aan de opdrachten werkt bepaal je zelf. Het gemiddelde tijdbeslag voor het bestuderen van de lesstof en het uitvoeren van de opdrachten bedraagt 3,5 uur.

Training
Toepassen van technieken in een socratisch gesprek
In de ochtend trainen we vaardigheden voor socratische gespreksvoering. In gevarieerde werkvormen gebruiken we de technieken uit het e-learningdeel. We passen de technieken toe op verschillende gespreksoorten en besteden aandacht aan houdingsaspecten.


In de middag brengen we de verworven vaardigheden in praktijk.
Praktijkvoorbeelden van de cursisten vormen de oefenstof voor socratische gesprekken.