Tripode-learning

Tripode2011.jpg

Tripode opleiden

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


E-learning platform

Dit is het e-learning platform van Tripode. E-learning is een onderdeel van

Tripode Blended Learning (TBL)

Vanaf 1 februari 2016 staat de cursus 'Socratische Dialoog met personen met autisme' klaar.

De cursus bestaat uit e-learning en een trainingsdag. E-learning en training kunnen separaat besteld worden.

TRIPODE BLENDED LEARNING (TBL)

TBL is een totaalconcept bestaande uit een ’blend’ van klassikaal onderwijs, trainingen, coaching, coaching on the job, workshops, intervisie en e-learning.

Voor elke situatie wordt de best passende mix samengesteld.

Tripode

Tripode is een opleider, zorgaanbieder en adviseur in de zorg en ondersteuning van mensen met autisme én hun omgeving.

Tripode richt zich met haar dienst 'opleiden' op professionals die te maken hebben met mensen met autisme. Tripode vervult nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

Meer informatie: www.tripode-nl.com

 

CRBKO.jpg

CRKBO erkend

Tripode is als Opleidingsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daamee heb je de zekerheid dat je te maken hebt met een opleider die voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. In deze kwaliteitscode zijn beginselen opgenomen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Hieruit volgt dat trainingsactiviteiten van Tripode zijn vrijgesteld van BTW.